W piątek około godziny 9:35 kurs akcji WZ WBK wynosił 258,40 zł po wzroście o 1,27 % od ostatniego zamknięcia.

"Haitong Bank uważa, że jednorazowa dywidenda, szybkie przeniesienie kosztów podatku bankowego na klientów oraz wycena widocznie poniżej poziomów historycznych stanowią ryzyka wzrostowe. Zaangażowanie banku w górnictwo oraz ogólna sytuacja polityczna stanowią jednak zagrożenia. Ostateczna decyzja rządu w sprawie ustawy frankowej prawdopodobnie przeważy szalę, jeśli chodzi o cenę akcji BZ WBK" - czytamy w raporcie.

Analitycy zauważają, że decyzja w sprawie dywidend za 2014 i 2015 r. powinna zapaść podczas następnego walnego zgromadzenia, najprawdopodobniej w kwietniu 2016 r.

"Podczas prezentacji wyników za IV kw. 2015 dyrektor finansowy banku stwierdził, że z dotychczasowej komunikacji z regulatorem wynika, że BZ WBK prawdopodobnie wypłaci dywidendę od wyników osiągniętych w 2014 r." - czytamy w raporcie.

Zarząd nie otrzymał jeszcze od KNF indywidualnego zalecenia w sprawie podziału zysku za 2015 r., więc niepewność pozostaje, podano także.

W swojej wycenie analitycy nie uwzględniają jakiegokolwiek wpływu ustawy frankowej. BZ WBK miał w swoim bilansie kredyty hipoteczne we frankach o wartości 2,8 mld CHF oraz 60-proc. udziałów w 0,8 mld CHF w bilansie Santander Consumer Bank. Przekłada się to na udział w rynku kredytów frankowych na poziomie ok 9,1 %.