Nowi członkowie RPP, oboje zgłoszeni przez klub PiS, zastąpią Elżbietę Chojną-Duch oraz Andrzeja Bratkowskiego, których kadencje upłynęły 20 stycznia.
Kluby Nowoczesna oraz PSL wspólnie zgłosiły kandydaturę Stanisława Gomułki, a klub PO - Cezarego Wójcika. Obie nie uzyskały akceptacji większości izby.


Przed dwoma tygodniami trzech nowych członków Rady wybrał Senat. Marek Chrzanowski, Eugeniusz Gatnar oraz Jerzy Kropiwnicki zastąpili Jerzego Hausnera, Andrzeja Rzońcę i Jana Winieckiego.

9 lutego upłynie kadencja kolejnego członka RPP, wybieranego przez Sejm - Anny Zielińskiej-Głębockiej. Kolejnych członków Rady wskaże jeszcze w lutym prezydent Andrzej Duda. Kadencja prezesa Narodowego Banku Polski, który stoi na czele Rady Polityki Pieniężnej, kończy się w połowie czerwca.

W skład Rady Polityki Pieniężnej - obok prezesa NBP - wchodzi dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez prezydenta, Sejm i Senat na sześcioletnią kadencję. Zadaniem tego gremium jest dbanie o stabilność cen. Od decyzji RPP zależy oprocentowanie kredytów czy lokat w bankach.