Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Polska do 23 lutego, podał urząd.

„KNF podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Polska w Warszawie przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok" – czytamy w komunikacie.

„Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Polska na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Polska przez bank" – czytamy dalej.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Polska, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Polska. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 23 lutego 2016 r. włącznie, podkreślono w komunikacie.

"Aby uzyskać informacje o sytuacji SKOK Polska, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego" - podsumowano.