Zysk operacyjny wyniósł 3 mln SEK wobec 13 mln SEK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 429 mln SEK w IV kw. 2015 r. wobec 370 mln SEK rok wcześniej.

W 2015 r. spółka miała 223 mln SEK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 133 mln SEK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 795 mln SEK w porównaniu z 1 547 mln SEK rok wcześniej.

Arctic Paper w swoim komunikacie wskazał, że w przeliczeniu na złote Rottneros miał w 2015 r. 100 mln zł zysku netto, 144 mln zł EBITDA i 803 mln zł przychodów.

Czytaj też: Arctic Paper zredukował capex, liczy na powtórzenie rocznego wolumenu produkcji

"Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki roczne Grupy Arctic Paper za 2015 rok" – czytamy w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest od października 2009 r. notowana na GPW.