Sygnity odnotowało 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2015/2016 r. (1 października - 31 grudnia 2015 r.) wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,28 mln zł wobec 7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,77 mln zł w I kw. r.obr. 2015/2016 r. (1 października - 31 grudnia 2015 r.) wobec 144,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2015/2016 r. wyniósł 1,91 mln zł wobec 4,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2015) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 429,3 mln zł.