"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 3 053,3 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 134,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ,
- 178,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,
- 36,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 48,0 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 90,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 116,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

"Wartość aktywów pod zarządzaniem wskazana w zdaniu pierwszym niniejszego raportu nie zawiera 33,4 mln zł pozyskanych w styczniu br. w drodze przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 002 Quercus Multistrategy FIZ" – zastrzeżono.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.