Zysk operacyjny wyniósł 80,66 mln zł wobec 95,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 909,23 mln zł w 2015 r. wobec 5 361,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 20,67 mln zł wobec 55,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.