Zysk operacyjny wyniósł 15,53 mln zł wobec 14,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,06 mln zł w 2015 r. wobec 206,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 9,69 mln zł wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien, drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W 2013 r. grupa poszerzyła działalność o produkcję litych podłóg drewnianych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.