Zysk operacyjny wyniósł 147,75 mln zł wobec 113,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 457,82 mln zł w 2015 r. wobec 7 692,62 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2015 był dla nas rokiem wzmożonej pracy. W zeszłym roku skonsolidowane przychody Pelion Healthcare Group wyniosły 8,5 mld zł i wzrosły o blisko 10% w stosunku do roku 2014 pomimo niesprzyjających warunków regulacyjnych. Obecne regulacje znacząco ograniczają możliwości rozwoju i wprowadzają dodatkowe ryzyko kontynuowania inwestycji rozwojowych. Jednocześnie zauważamy fakt, iż 2015 rok przyniósł inicjatywy, które nakierowane są na zapewnienie pełnego dostępu do leczenia. W szczególności dostrzegamy wagę programu darmowych leków dla seniorów. Od dawna podkreślaliśmy, iż jest to szczególna grupa pacjentów i żałujemy, iż nasze działania, obniżające systemowo ceny leków dla seniorów, zostały zablokowane kilka lat temu" - napisał prezes Jacek Szwajcowski w liście do akcjonariuszy. 

"Z punktu widzenia wyników finansowych, mamy jako zarząd świadomość, że pomimo podjęcia bardzo wielu inicjatyw, skonsolidowane wyniki na poziomie odnotowanego zysku netto nie są satysfakcjonujące. Jesteśmy jednak przekonani, że te podjęte działania przyczynią się do istotnej poprawy wyników w kolejnych latach" - czytamy także. 

Prezes podkreślił, że nadchodzące lata 2016-2020 zostaną podporządkowane realizacji strategii Pelion, której podstawowymi założeniem jest osiągnięcie przez grupę statusu lidera we wszystkich biznesowo kluczowych obszarach: dystrybucji, opieki farmaceutycznej, serwisu dla pacjenta w DOZ Aptekach i serwisu dla szpitali oraz usługach drogeryjnych. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 110,9 mln zł wobec 228,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.