"Zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 207 814 997,72 złotych postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 8,14 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 193 302,32 zł postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustala się na 6 maja 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na 24 maja 2016 roku, przewiduje także projekt.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o przeznaczeniu 155,99 mln zł z zysku netto za 2014 rok na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 6,11 zł brutto na akcję.

Budimex - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Do grupy Budimex należą m.in.: Budimex Nieruchomości oraz Mostostal Kraków. W 2015 r. Budimex miał 5,13 mld zł skonsolidowanych przychodów.