Władze Rosnieftu, rosyjskiego koncernu energetycznego, podjęły koleją próbę aby ograniczyć zakres informacji którymi muszą dzielić się z opinią publiczną. Spółka postuluje, aby wyłączyć ze sprawozdań rocznych dane, które objęte są tajemnicą handlową oraz ustalić takie same wymogi dla publicznych oraz prywatnych podmiotów – donosi portal energetyka.defence24.pl

Szefostwo Rosnieftu uważa, że nie powinno być zobowiązane do przedstawiania m.in. wartości docelowej długoterminowego programu rozwojowego, działań związanych z aktywami nie stanowiącymi „core bussines” firmy oraz precyzyjnej wysokości środków przeznaczonych na inwestycje. Wszystkie tego typu dane winny być, zdaniem Rosnieftu, udostępniane wyłącznie na specjalne żądanie głównego akcjonariusza, tj. państwa rosyjskiego – informuje portal.

Rosnieft uważa, że państwowe spółki są zobowiązane do ujawniania znacznie większej ilości danych, niż ich prywatne i zagraniczne odpowiedniki. Jej zdaniem efektem takiej sytuacji jest osłabienie konkurencyjności m.in. właśnie Rosnieftu.

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego potwierdziło otrzymanie omawianego listu, i że prowadzi prace nad stanowiskiem w tej sprawie.

Rosnieft to rosyjski państwowy koncern działający w branży petrochemicznej. Głównym akcjonariuszem spółki jest Rząd Federacji Rosyjskiej, posiadający 75,16 proc. akcji, 15 proc. akcji znajduje się wolnym obrocie.