Wcześniej Herkules informował, że przyjął politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 40% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.

"Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku oraz wyznaczenia wiążących terminów związanych z obsługą wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Herkules S.A. w dniu 25 maja 2016 r." - podała spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2015 r. wyniósł 15,21 mln zł wobec 8,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Herkules SA jest liderem na polskim rynku obsługi sprzętowej inwestycji i logistyki budowlanej. Zapewnia kompleksową i zoptymalizowaną ofertę w zakresie usług dźwigowo-transportowych oraz elementów zaplecza budowy.

(ISBnews)