Warszawa, 19.05.2016 (ISBnews) - Wzrost produkcji przemysłowej w kwietniu br. przyspieszył (r/r) w porównaniu z poprzednim miesiącem. Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja wzrosła w kwietniu średnio o 4,2% r/r. Deflacja cen producentów (PPI) nieco spowolniła według analityków - i wyniosła ok. 1,3% r/r.
Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews liczy, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała tempo od 2% do 5,8% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 4,18% (wobec wzrostu o 0,5% r/r w marcu). Według ekonomistów, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała spadek średnio o 14% (prognozy od 11% do 18,4% spadku r/r) wobec spadku o 15,8% r/r w marcu br.
Ekonomiści spodziewają się, że spadek cen producentów w kwietniu 2016 r. wyniósł od 1% r/r do 1,6% r/r, przy średniej na poziomie -1,27% r/r (wobec spadku o 1,7% r/r w marcu b.r.).
Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o produkcji i PPI za kwiecień dziś o godz. 14:00.
(ISBnews)