"Zwyczajne walne zgromadzenie Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zysk netto spółki w roku obrotowym 2015 w kwocie 895 362,57 zł przeznaczyć na pokrycie niepodzielnej straty netto Próchnik S.A. z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie uchwały.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

(ISBnews)