Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) pozytywnie ocenia zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów założenia podatku od handlu detalicznego, w tym przede wszystkim wysokość kwoty wolnej od podatku i stawkę progresywną tego podatku, podała Izba.
"Polska Izba Handlu pozytywnie ocenia zaprezentowane wczoraj założenia podatku od handlu detalicznego. Stawka progresywna zgodna z oczekiwaniami branży przedstawionymi na spotkaniu w sejmie w kwietniu, wolna kwota w wysokości obrotu małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapowiedź, że projekt ma nie zawierać szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych - są to kroki w dobrym kierunku" - napisał prezes PIH Waldemar Nowakowski w komentarzu przesłanym ISBnews.
Według niego progresja spełnia założenia wyrównania szans, co należy ocenić pozytywnie. "Czekamy jednak na projekt ustawy, żeby jako najszersza reprezentacja handlu w Polsce móc całościowo odnieść się do proponowanych szczegółowych zapisów. Jedynym mankamentem przedstawionego projektu wydaje się być brak wyłączenia z podstawy opodatkowania towarów akcyzowych, które nie powinny być objęte podatkiem" – komentuje Nowakowski.
Wcześniej resort finansów poinformował, że nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej został przesłany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zakłada on kwotę wolną na poziomie 17 mln zł miesięcznie (wobec wcześniej proponowanych 1,5 mln zł miesięcznie). Podstawowa stawka podatku to 0,8% od sprzedaży powyżej tego pułapu, ale do 170 mln zł miesięcznie. Powyżej tego pułapu podatek wyniesie 1,4%. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.
W połowie kwietnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk informował, że w nowej propozycji podatku od sprzedaży detalicznej rząd chce odejść od specjalnego opodatkowania w soboty i niedziele.
(ISBnews)