"Zarząd Impexmetal S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. otrzymała drugostronnie podpisaną umowę o współpracy z Valeo Systemes Thermiques w zakresie dostaw wyrobów aluminiowych dla zakładów Grupy Valeo oraz do ich poddostawców" – czytamy w komunikacie

Umowa została zawarta na lata 2017 - 2019. O uzgodnieniu kluczowych warunków Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Impexmetal jest dostawcą dla Valeo szerokiego asortymentu taśm aluminiowych wykorzystywanych do produkcji wymienników ciepła do samochodów.

W połowie maja Impexmetal informował o uzgodnieniu z Valeo Systemes Thermiques kluczowych warunków tej umowy.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi ok. 70 firm, krajowych i zagranicznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)