Termin zapadalności oferowanych obligacji to 5 lat, przy zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych.

Spółka zaoferowała 650 tysięcy obligacji serii AB3 o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,45 mln obligacji. Obligacje przydzielono 791 inwestorom. Redukcja wyniosła 55%, podano w komunikacie.

Podmiotami współoferującymi były Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.

"Po niespełna pięciu miesiącach od uruchomienia III programu emisji publicznych, zrealizowaliśmy go już w prawie 90%. W tym czasie przeprowadziliśmy trzy emisje, z których każda spotkała się z dużym zainteresowaniem i zakończyła wysoką redukcją. W obecnej emisji dołączyło do nas prawie 800 inwestorów" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Obligacje serii AB3 były emitowane w ramach III programu emisji obligacji publicznych o wartości do 300 mln zł, który jest ważny do 4 lutego 2017 roku.

"W ramach obecnego programu możemy wyemitować jeszcze obligacje do wartości 35 mln zł, dlatego już teraz mocno rozważamy uruchomienie kolejnego programu obligacji publicznych. Chcielibyśmy również zbadać, czy istnieje możliwość zainteresowania inwestorów indywidualnych emisjami w euro, czyli w walucie, która powinna mieć znaczący udział w naszych inwestycjach w kolejnych latach. To odpowiedź na wysoką podaż wierzytelności w Europie Zachodniej" - dodał prezes.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)