Libet odnotował 4,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 7,13 mln zł wobec 3,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka prowadzi obecnie produkcję w 15 zakładach produkcyjnych na 26 liniach produkcyjnych i obróbczych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)