OPTeam zawarł z funduszem Innova AF II S.a r.l. (Innova), przyrzeczoną umowę sprzedaży ok. 75% akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (Polskie ePłatności, PeP) za łącznie 112,5 mln zł, podała spółka.

"Przedmiotem przyrzeczonej umowy z Innova jest sprzedaż przez emitenta łącznie 21 288 157 akcji spółki Polskie ePłatności należących do emitenta, to jest około 75% akcji tej spółki uprawniających do około 79,42% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polskie ePłatności [...]. Łączna cena sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności, jaką kupujący zapłacił sprzedającemu wynosi 112 500 000,00 zł" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie w związku z zawartą z Innova umową pożyczki na zakup 50% akcji spółki PeP od spółki Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, w wyniku zawarcia z Innova przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki PeP, nastąpiło potrącenie wierzytelności przysługującej z tytułu ceny sprzedaży akcji spółki PeP.

"Wierzytelność sprzedającego wobec kupującego z tytułu ceny sprzedaży akcji spółki Polskie ePłatności została umorzona do wysokości 37 500 000 zł. Niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy kupujący zapłacił 37 500 000 zł na rzecz sprzedającego" - czytamy dalej.

Po dokonaniu transakcji emitent posiada 7 096 053 akcji w spółce Polskie ePłatności stanowiących około 25% kapitału zakładowego i uprawniających do 20,58% głosów na walnym, podano także.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)