PCC Rokita zdecydował o emisji 250 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka.

„W ramach IV Programu Emisji Obligacji spółka wyemituje 250 000 obligacji serii DC o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii DC wyniesie 25 000 000,00 zł" – czytamy w komunikacie.

Obligacje serii DC oprocentowane będą w stałej wysokości 5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii DC w terminie 7 lat od dnia ich przydziału. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu, podano również.

Obligacje serii DC zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, zaznaczono także.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)