Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,89 mln zł w 2016 r. wobec 32,35 mln zł rok wcześniej.

W czerwcu br. OPTeam sfinalizował transakcję, w ramach której odkupił 50% akcji Polskich ePłatności od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) i zwiększył swój udział do 100%, a następnie odsprzedał 75% akcji PeP funduszowi Innova. W wyniku transakcji zysk brutto za I poł. 2016 r. wyniósł 30,91 mln zł, a zysk netto 25,05 mln zł.

"To najważniejsza transakcja w historii OPTeamu. Jako współzałożyciele PeP skorzystaliśmy z prawa pierwokupu akcji spółki, a następnie zrealizowaliśmy częściowe wyjście z tej inwestycji. To przełożyło się na rekordowy wynik finansowy. Jednocześnie nadal jesteśmy akcjonariuszem PeP - będziemy nadal ze sobą współpracować i skorzystamy na dalszym rozwoju i sukcesach Polskich ePłatności" – powiedział prezes OPTeam Wacław Szary, cytowany w komunikacie.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)