Zysk operacyjny wyniósł 7,69 mln zł wobec 3,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,05 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 355,66 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 7,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 691,85 mln zł w porównaniu z 708,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 6,52 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r.

(ISBnews)