Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Elektrobudowa odnotowała 22,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 27,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,44 mln zł wobec 35,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 528,23 mln zł w I półr. 2016 r. wobec 592,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. 2016 r. wyniósł 25,54 mln zł wobec 29,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz udownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2015 r. jej przychody wyniosły 1,24 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)