Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Groclin odnotował 0,23 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2016 r. wobec 12,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Drugi kwartał spółka zamknęła z 0,2 mln zł straty, o której przesądził wzrost kosztów finansowych i wycena kredytów oraz opcji na PLN/EUR" - podano w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,31 mln zł wobec 9,27 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA spółki wzrosła o prawie 220% do 5,41 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,72 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 57,72 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż rok do roku rośnie, dlatego też wyniki operacyjne się poprawiają. Spółka wróciła na drogę organicznego wzrostu i znów uzyskuje wysoki poziom rentowności. W kolejnych kwartałach chcemy się jeszcze poprawiać. Zamierzamy uruchamiać kolejne produkcje - do modeli Volkswagena: CC, Craftera oraz do Opla Insignia. To na pewno przełoży się na wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach" - podkreślił prezes Groclinu Andre Gerstner, cytowany w komunikacie.

W okresie I poł. 2016 r. spółka miała 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,08 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 134,03 mln zł w porównaniu z 110,05 mln zł rok wcześniej.

"Kontrakty do modeli CC, Craftera i Insignia będą realizowane w Polsce. Seryjna produkcja do dwóch pierwszych ma zostać uruchomiona pod koniec III kwartału, natomiast do Opla Insignia w IV kwartale 2016 r. Groclin ma sporo potencjału produkcyjnego, dlatego wciąż aktywnie stara się o pozyskanie kolejnych kontraktów. W tym momencie zakłady na Ukrainie są wykorzystywane w 2/3 – właśnie tam mają być realizowane przyszłe kontrakty. 100-proc. wykorzystanie tych zakładów ma nastąpić w II kwartale 2017 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 1,4 mln zł wobec 16,73 mln zł straty rok wcześniej.

Na początku lipca ub.r. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu został biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r. W 2015 r. miała 215 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)