Analitycy z resortu rozwoju w kwartalnym raporcie zakładają, że na wyniki handlu zagranicznego Polski w 2016 r. decydujący wpływ będzie miała słabsza koniunktura gospodarcza w krajach rozwiniętych, w tym szczególnie w UE, spowolnienie gospodarcze w Chinach, spowolnienie wzrostu lub recesja w gospodarkach eksportujących ropę naftową w wyniku spadku cen tego surowca oraz spowolnianie wzrostu gospodarczego Polski do 3,5 proc. w 2016 r.

"Biorąc pod uwagę powyższe czynniki i uwarunkowania konieczna wydaje się korekta in minus szacowanych na początku bieżącego roku przez MR prognoz wzrostu obrotów towarowych Polski. Obecnie przewidujemy, że rok 2016 zamkniemy: wzrostem eksportu o 3 proc. (ok. 185 mld EUR) oraz wzrostem importu o 2 proc. (ok. 181 mld EUR). Wyprzedzenie eksportowe pozwoli utrzymać nadwyżkę obrotów (na poziomie ok. 4 mld EUR w 2016 r.)" - napisano w dokumencie.

W prognozie po I kwartale, MR zakładał wzrost eksportu o 7 proc. do 191,2 mld EUR, wzrost importu o 5 proc. do 183,8 mld EUR oraz utrzymanie dodatniego salda obrotów towarowych na poziomie 7,4 mld EUR. (PAP)