„Jak patrzymy w tej chwili na Świnoujście i na jego potencjał, to wydaje się, że jest to doskonale zlokalizowane miasto ze swoim otoczeniem, mające potencjał na rozwój tzw. przemysłu wolnego czasu” – powiedział Kwieciński PAP jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji. „To jest szersze pojęcie, niż sama turystyka, bo mówimy o tej części gospodarki, która wykorzystuje swoich obywateli i gości zagranicznych do wydawania pieniędzy w wolnym czasie, czyli niekoniecznie w czasie wakacji, ale również w weekendy, czy popołudniami i wieczorami. Wydaje się, że Świnoujście spełnia wszystkie te warunki” – dodał.

Według Kwiecińskiego, "przemysł wolnego czasu" obejmuje także tzw. turystykę prozdrowotną, czy medyczną. „Wiemy, że tu przyjeżdża cała masa turystów z Niemiec, ale również z krajów skandynawskich. Świnoujście jest także miejscem dla kuracjuszy, gdzie można podreperować swoje zdrowie. Wszelkiego rodzaju inwestycje, które są z tym związane - wydaje mi się - będą bardzo dobrze wpływały na rozwój samego Świnoujścia” – wskazał.

„Liczymy na to, że programem i naszą strategią będą nie tylko zainteresowane samorządy, które są naturalnie zainteresowane rozwojem infrastruktury, ale przede wszystkim firmy, bo gospodarką powinny zajmować się podmioty prywatne. My tylko z poziomu rządowego możemy tworzyć warunki dla rozwoju gospodarki” – podkreślał Kwieciński.

Z kolei prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz powiedział podczas spotkania, że kwestią, która szczególnie interesuje miasto, jest gospodarka morska. „Po raz pierwszy tak dobitnie zostały te kwestie zapisane w planach” – powiedział Żmurkiewicz. „Nie tylko w kwestii rozwoju przemysłu stoczniowego, ale również firm, które funkcjonują w gospodarce morskiej, ale także dostępu do naszego regionu zarówno drogowego, jak i od strony wody. Cieszę się bardzo, bo niewątpliwym beneficjentem tych zapisów, zakładając, że będą realizowane, (będzie) Świnoujście” – dodał prezydent Świnoujścia.

Reklama

Kwieciński zwrócił ponadto uwagę, że Pomorze Zachodnie pozostaje w tyle za innymi regionami w kraju. „Mamy z jednej strony naprawdę relatywnie świetnie rozwijający się Szczecin, ale bardzo lokalnie. Natomiast pozostała część województwa jest w dużo gorszej sytuacji” – powiedział wiceszef resortu rozwoju.

„W naszym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Strategii planuje się szereg działań, które będą nie tylko realizowane w oparciu o fundusze europejskie, ale również o nowo tworzone instytucje i mechanizmy, czy to związane z innowacyjnością, czy z budową infrastruktury i tu zakładamy, że pewne projekty uzyskają wsparcie z naszej strony; chociażby jak zachodnia obwodnica Szczecina, jeżeli jest inwestycją naprawdę bardzo potrzebną regionowi” – dodał Kwieciński.

Konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ruszyły pod koniec sierpnia br. W całej Polsce zaplanowano dwanaście konferencji konsultacyjnych dotyczących projektu Strategii. Przedstawiciele władz MR w toku tych konsultacji rozmawiają o proponowanej przez rząd nowej wizji rozwoju Polski. Każde ze spotkań będzie poświęcone innemu aspektowi zapisanemu w projekcie.

Prace nad Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, będącego bazą Strategii, rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. W lutym br. Plan został przyjęty przez rząd, a następnie ruszyły - prowadzone wspólnie z innymi resortami - prace nad uszczegółowieniem dokumentu. W konsekwencji, w lipcu powstał projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W październiku finalna wersja dokumentu ma być przedłożona Radzie Ministrów. (PAP)