Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Setanta, sporządzony w związku z przeniesieniem notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała Komisja.
"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez Setanta SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F Setanta SA z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Firmą inwestycyjną jest HFT Brokers Dom Maklerski.

Setanta S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio udziały lub akcje w 18 firmach z trzech obszarów: nieruchomościowego, venture capital - dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm - oraz energetycznego (OZE). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2013 r.

(ISBnews)