Alior Bank

Alior Bank rozpoczął na zasadach wyłączności negocjacje z Raiffeisen Bank International AG w sprawie nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL), podał Alior. >>>>

Tauron

Tauron wygrał przetarg na sprzedaż 903 GWh energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska z ofertą o wartości 230 mln zł, podała spółka. Tauron podkreśla, że był to największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce. >>>>

Milion aut elektrycznych w kraju zwiększy zapotrzebowanie na energię o 5–10 proc. Jest się o co bić – mówią Remigiusz Nowakowski, prezes Tauronu, i Jarosław Broda, wiceprezes spółki ds. rozwoju. >>>>

Reklama

Enea, Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia

Prezes UOKiK wydał zgodę na utworzenie wspólnego podmiotu przez cztery największe polskie spółki energetyczne. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. >>>>

FAM GK

FAM GK wnioskuje do rady nadzorczej o wyrażenie zgody w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016 w kwocie 9,246 mln zł, podała spółka. >>>>

Vistal Gdynia

Konsorcjum firm Vistal Gdynia S.A. (liderem konsorcjum) oraz Vistal Infrastructure Sp. z o.o. (partner konsorcjum) zawarło z Gminą Miasta Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie umowę na wykonanie remontu mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie. Wartość umowy wynosi 18,6 mln zł brutto, podał Vistal. >>>>

PlayWay

PlayWay pracuje nad przygotowaniem łącznie 60 n owych tytułów gier i dodatków. W 2016 r. planuje ponad 30 premier, podała spółka. >>>>

AmRest Holdings

Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydowali o zmianie jednego z punktów walnego zgromadzenia, dotyczącego podniesienia maksymalnej ceny za akcję własną w programie skupu akcji, zatwierdzonym w maju ub. roku. Cena ta wyniesie 500 zł wobec 250 zł ustalonej wcześniej, wynika z uchwał NWZ. >>>>

PCM

Strategia biznesowa Prime Car Management (PCM) na lata 2016-2019 przewiduje m.in. wzrost aktywów o min. 10% rocznie oraz wskaźnika ROE o min. 3 pkt proc. do końca 2019 roku w porównaniu do wyników na koniec pierwszego półrocza 2016 r., podała spółka. >>>>

Zarząd Prime Car Management (PCM) będzie rekomendować przeznaczanie na dywidendy maksymalnie do 100% skonsolidowanego zysku netto grupy za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, podała spółka. >>>>

Grupa Masterlease - zarządzana przez Prime Car Management (PCM) - zamierza w połowie przyszłego roku wprowadzić usługi dla klientów indywidualnych realizowane w całości w kanale online, poinformował prezes Jakub Kizielewicz. Dostawy samochodów dla klienta detalicznego - w formule abonamentowej - mają być głównym czynnikiem wzrostu obsługiwanej floty pojazdów, zakładanego przez nową strategię rozwoju spółki. >>>>

Sonel

Sonel objął 100% udziałów w spółce zależnej, kóra będzie działać pod firmą Sonel Test And Measurement, Inc. zgodnie z prawem stanu Delaware, poinformowała spółka. >>>>

ABC Data

ABC Data została pierwszym oficjalnym partnerem chińskiego producenta Xiaomi w Unii Europejskiej, poinformowała prezes dystrybutora Ilona Weiss. Sprzedaż rozpocznie się w Polsce, ale będzie sukcesywnie rozwijana także w regionie środkowoeuropejskim. >>>>

OEX

OEX zakłada w kierunkach rozwoju na lata 2016-2021, że nakłady inwestycyjne Grupy oraz koszty akwizycji pochłoną w tym okresie 100 mln zł, podała spółka. Wydatki na innowacje oraz badania i rozwój mają sięgać 5% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego. Ponadto polityka dywidendowa spółki przewiduje przeznaczanie 10-40% skonsolidowanego zysku na dywidendy. >>>>

GetBack

GetBack przydzielił obligacje serii BL i GL o łącznej wartości nominalnej równej 25 000 000 zł, podała spółka. >>>>

GetBack przydzielił obligacje serii BM o łącznej wartości nominalnej równej 20 000 000 zł, podała spółka. >>>>

Comarch

Comarch spodziewa się dwucyfrowego wzrostu sprzedaży systemów Comarch ERP w całym 2016 r., poinformował wiceprezes i dyrektor sektora ERP Zbigniew Rymarczyk. >>>>

Geotrans

Geotrans spodziewa się osiągnięcia 4,6 mln zł zysku operacyjnego w 2016 r, tj. wzrostu o 130 %, poinformowała spółka. Prawdopodobny wzrost wynika z kolejnych umów na zagospodarowywanie odpadów poprocesowych i przejęcia Kompanii Elektrycznej. >>>>

Dom Development

Dom Development chce zwiększyć sprzedaż mieszkań do 3 000 lokali rocznie i uważa, że realizacja tego celu byłaby możliwa w ciągu roku, poinformował prezes Jarosław Szanajca. >>>>

iFun4all

Akcje spółki iFun4all zadebiutują na rynku NewConnect w piątek, 23 września, wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). >>>>

iAlbatros

W wezwaniu iAlbatros Group na akcje własne została zawarta transakcja nabycia 1,38 mln akcji, podała spółka. >>>>

Kopex

Łączna wartość odpisów aktualizujących i rezerw w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Kopeksu za I półrocze 2016 r. nie powinna przekroczyć kwoty 187 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka. >>>>

Hawe

Rada wierzycieli ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym Hawe podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego zarządcy Hawe - Wojciecha Makucia - oraz powołaniu do pełnienia tej funkcji spółki PMR Restrukturyzacje. Na wczorajszym posiedzeniu rada nie podjęła uchwały o zasadności dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego spółki, podało Hawe. >>>>

Pekao

Pekao Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne na okaziciela serii LZ-II-14 o łącznej wartości 50 mln zł, poinformował bank. >>>>

mBank

Transza obligacji mFinance France, spółki zależnej mBanku, o wartości 500 mln euro, otrzyma rating agencji Standard and Poor's (S&P) i Fitch Ratings na poziomie "BBB", podał mBank. >>>>