"Największy potencjał, jeśli chodzi o wolumen i marżowość, widzimy w segmencie klientów detalicznych i do nich skierujemy nowe produkty typu abonament. Docelowy model to sprzedaż przez internet - cały proces chcemy przenieść do kanału online. Połowa przyszłego roku to czas, kiedy będziemy w stanie przeprowadzać cały proces online z dostawą do domu" - powiedział Kizielewicz podczas konferencji prasowej.

Produkt typu abonament zakłada finansowanie, serwis i ubezpieczenie pojazdu, likwidację szkód, aplikacje mobilne do obsługi klientów oraz możliwość wymiany samochodu już po 12 miesiącach. Wszytko w ramach stałej miesięcznej opłaty (total cost of ownership), która będzie zamykać się w przedziale 500-1000 zł, wyjaśnili członkowie zarządu.

Wskazali, że spośród 3 segmentów działalności spółki - korporacje, MŚP oraz klienci indywidualni - to właśnie w tej ostatniej widzą największy potencjał wzrostu i to głównie ona będzie odpowiadać za rozwój floty.

Klientom indywidualnym w abonamencie oferowane będą pojazdy zarówno używane pokontraktowe (w wieku 1-4 lat), jak i nowe, nabywane inwestycyjnie przez spółkę. W celu obsługi logistycznej dostaw spółka rozszerzy polską sieć sprzedaży do 8 punktów z 5.

Wcześniej spółka podała, że strategia biznesowa na lata 2016-2019 przewiduje m.in. wzrost aktywów (floty pojazdów) o min. 10% rocznie oraz wskaźnika ROE o min. 3 pkt proc. do końca 2019 roku w porównaniu do wyników na koniec pierwszego półrocza 2016 r.

Swój potencjalny rynek (samochody nowe i w wieku 1-4 lat) szacuje na 985 tys. szt. w 2020 r. wobec 520 tys. szt. w 2015 r.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)