AFRIG spisał w koszty następujące aktywa:

- Zapas fosforytów znajdujących się na obszarze Lam Lam w kwocie ok. 5,4 mln zł ze względu na brak wartości handlowej produktu;

- Wartości niematerialne z tytułu poniesionych nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Lam Lam w kwocie ok. 10,6 mln zł oraz niezamortyzowanej wartości złoża Lam Lam w kwocie ok. 2 mln zł w konsekwencji wygaśnięcia w sierpniu 2016 roku górniczej koncesji eksploatacyjnej w obszarze Lam Lam oraz definitywnego zakończenia prac wydobywczych na tym obszarze w 2014 roku. Ze względu na brak przesłanek do prowadzenia dalszych poszukiwań nie skorzystano z możliwości wnioskowania o przedłużenie koncesji, podano w komunikacie.

"Emitent szacuje wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik Grupy Azoty na działalności operacyjnej EBIT w wysokości około 18 mln zł. Publikacja skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty za III kwartał 2016 roku nastąpi w dniu 9 listopada 2016 roku" - czytamy w informacji.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)