"Podjęła decyzję w sprawie spisania w koszty następujących aktywów:
- Zapasu fosforytów znajdujących się na obszarze Lam Lam w kwocie 817 339 tys. XOF (ok. 5,4 mln zł) ze względu na brak wartości handlowej produktu;
- Wartości niematerialnych z tytułu poniesionych nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Lam Lam w kwocie 1 603 664 tys. XOF (ok. 10,6 mln zł) oraz niezamortyzowanej wartości złoża Lam Lam w kwocie 302 232 tys. XOF (ok. 2 mln zł) w konsekwencji wygaśnięcia w sierpniu 2016 roku górniczej koncesji eksploatacyjnej w obszarze Lam Lam oraz definitywnego zakończenia prac wydobywczych na tym obszarze w 2014 roku. Ze względu na brak przesłanek do prowadzenia dalszych poszukiwań nie skorzystano z możliwości wnioskowania o przedłużenie koncesji" - czytamy w komunikacie.

Spisanie w koszty przez AFRIG opisanych wyżej aktywów wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za okres 9 miesięcy 2016 roku, w łącznej kwocie 2 723 235 tys. XOF (co odpowiada kwocie ok. 18 mln zł), podano także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)