PKP Cargo

W Zakładzie Napraw Taboru PKP Cargotabor – spółki zależnej PKP Cargo - oddano do eksploatacji pierwszą zmodernizowaną lokomotywę ET41. Zakład ma zmodernizować 6 kolejnych lokomotyw tej serii do końca br., podała spółka.>>>>

Forte

Przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Forte w III kw. 2016 r. wyniosła - zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami - 245 mln zł, co oznacza wzrost o 9,3% licząc rok do roku, poinformowała spółka. W skali kwartału przychody grupy wzrosły o 2%. >>>>

AviaAM Leasing

AviaAM Leasing sfinalizowała sprzedaż wyleasingowanego samolotu Airbus A320-200, podała spółka.>>>>

Radpol

Wskaźnik długu netto do EBITDA Radpolu wyniósł 7,13x na koniec września, co stanowi naruszenie warunków umowy kredytu zawartej z mBankiem, podała spółka.>>>>

MOL

W nowej długoterminowej strategii do roku 2030 MOL zakłada przeznaczanie ok. 1,5 mld USD na inwestycje w sektorze chemicznym i petrochemicznym co 5 lat, podała spółka. >>>>

W nowej długoterminowej strategii do roku 2030 MOL zakłada systematyczne zwiększanie poziomu rocznych dywidend, podała spółka. >>>>

W ramach realizacji nowej długoterminowej strategii do roku 2030 MOL chce zwiększyć udział w rynku paliw Europy Środkowo-Wschodniej do 25-30%, podała spółka. >>>>

Rada dyrektorów MOL powołała Berislava Gaso na wiceprezesa ds. upstream oraz Oszkára Világi na wiceprezesa odpowiedzialnego za nowoutworzoną jednostkę usług konsumenckich, podała spółka. >>>>

Altus TFI

Rada nadzorcza Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała Andrzeja Ladko na członka zarządu, podała spółka. >>>>

Celon Phrama

Prawa do akcji (PDA) serii B spółki Celon Phrama zadebiutują w poniedziałek, 17 października na rynku głównym warszawskiej giełdy, podała spółka. >>>>

E- Solution Software

E- Solution Software podjął uchwałę w sprawie emisji do 300 tys. akcji serii C – w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, poinformowała spółka. Cena emisyjna akcji serii C wyniesie 22 zł, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na poszerzenie działalności spółki w nowym obszarze – rozwoju sieci samoobsługowych wypożyczalni samochodów 4Mobility. >>>>

Presco Group

Presco Group złożyło wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) o zawieszenie obrotu obligacjami serii E od 15 listopada br. w związku z ich przedterminowym wykupem, podała spółka >>>>

Tatry Mountain Resorts

Planowane inwestycje Tatry Mountain Resorts (TMR) w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim (SON), które mają ruszyć wiosną 2017 r. i trwać w dwóch etapach do rozpoczęcia sezonu 2019/2020 mają przynieść 200 nowych miejsc pracy w ośrodku i 500 w usługach okołoturystycznych, poinformowali członkowie zarządu. Patrząc od strony infrastruktury, projekty spółki pozwolą na zwiększenie przepustowości kolei linowych w ośrodku do 18,2 tys. osób na godzinę wobec 8,7 tys. obecnie. >>>>

Tatry Mountain Resorts (TMR) otrzymuje propozycje nabycia ośrodków narciarskich w Austrii i nie wyklucza inwestycji w tym kraju, poinformował prezes Bohus Hlavaty. >>>>

PHN

Dalmor - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), zakupi 2 tys. udziałów w firmie Apartamenty Molo Rybackie od spółki mLocum za 1 mln zł i dokończy projekt budowlany Yacht Park w Gdyni, podał PHN. >>>>

Mirbud

W postępowaniu na budowę obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5 została wybrana oferta konsorcjum, w którym Mirbud jest liderem, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wynosi 73 451 216,23 zł, podano również. >>>>

Alma Market

City Ochrona, która do końca sierpnia br. zapewniała usługi ochrony dla sieci sklepów Alma Market, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomienie o możliwości naruszenia prawa przez Almę poprzez nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, podała City Ochrona. >>>>

ZUE

ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II, podała spółka. Wartość umowy to 41,5 mln zł netto (51 mln zł brutto).>>>>

Huckleberry Games

Huckleberry Games rozpoczęła przyjmowanie zapisów na akcje w ramach przeprowadzanej oferty publicznej po maksymalnej cenie emisyjnej wynoszącej 20,0 zł za akcję, podała spółka. >>>>

Energa

Energa rozwiązała odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie w wysokości 110 mln zł w spółce zależnej Elektrownia Ostrołęka, utworzony po zamrożeniu projektu bloku C w elektrowni, podała spółka. Kwota poprawi wynik operacyjny segmentu wytwarzanie.>>>>

Energa podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) ogólne warunki współpracy (OWW), które zakładają podpisanie umowy na dostawę ok. 2 mln ton węgla rocznie do planowanej elektrowni Ostrołęka C w okresie do 2055 r., podała spółka. Energa negocjuje też warunki dostaw węgla z PGG do istniejącej elektrowni Ostrołęka B.>>>>

ZUE, Trakcja

Konsorcjum ZUE, Trakcji PRKiL, Comsa, Strabag i Strabag Rail złożyło ofertę z najniższą ceną, o wartości 373,7 mln zł netto (459,7 mln zł brutto) w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na prace budowlane na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie-Żory-Rybnik-Nędza/Turze, podało ZUE.>>>>

Budimex

Skonsolidowany wynik finansowy netto Budimeksu wyniósł 105 mln zł w III kw., co stanowi wzrost o 90,9% w skali roku, podała spółka. >>>>

Robyg

Robyg wprowadził do oferty 153 mieszkania w III etapie inwestycji Apartamenty Villa Nobile zlokalizowanej w warszawskim Wilanowie, podała spółka.>>>>