Obligacje serii F Zakładów Mięsnych Henryk Kania o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutują w poniedziałek, 24 października, na Catalyst, podała giełda.
"Zarząd giełdy postanawia: określić dzień 24 października 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 000 obligacji na okaziciela serii F spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)