Wilbo zanotowało ok. 1,65 mln zł straty netto, i ok. 20,97 mln zł przychodów w I-III kw. 2016 r. według wstępnych danych, podała spółka.
"Wstępne wyniki finansowe Wilbo:
- przychody ze sprzedaży: 20 970 tys. zł w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. (28 721 tys. zł w okresie styczeń - wrzesień 2015 r.);
- wynik z działalności operacyjnej: (-) 1 494 tys. zł w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. (+ 216 tys. zł w okresie styczeń - wrzesień 2015 r.);
- wynik netto: (-) 1 655 tys. zł w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. (+ 92 tys. zł w okresie styczeń - wrzesień 2015 r.)" - czytamy w komunikacie.

Na wyniki osiągnięte w tym okresie największy wpływ miał spadek przychodów ze sprzedaży, który wynikał w głównej mierze z braku finansowania zewnętrznego, a realizacja postanowień układowych zaangażowała środki finansowe generowane w ramach podstawowej działalności. Spadek przychodów ze sprzedaży jaki miał miejsce na przestrzeni okresu sprawozdawczego uniemożliwił osiągnięcie dodatniego wyniku już na poziomie działalności operacyjnej z uwagi na posiadaną bazę kosztów stałych prowadzenia działalności, wyjaśniono.

Jednocześnie spółka przypomina, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie za III kwartał 2016 r., którego publikacja jest zaplanowana na 10 listopada 2016 r.

Działalność Wilbo obejmuje produkcję i sprzedaż konserw rybnych, owoców morza i ryb mrożonych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 roku.

(ISBnews)