Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 11,18 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 13,6 mln zł wobec 9,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,74 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 36,1 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 30,48 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 23,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,53 mln zł w porównaniu z 108,31 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży były o 15,6% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, zaś zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 31,2%. Koszty operacyjne (bez COGS) wzrosły o 6,9%, zaś wartość odsprzedanych towarów i usług obcych (COGS) była wyższa o 11,9% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W wartościach bezwzględnych wzrost przychodów był na tyle
znaczący, że przełożył się na istotną poprawę wskaźników rentowności" - czytamy w raporcie.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)