"Cały program ma wartość do 200 mln zł. Pierwsza emisja na kilkadziesiąt milionów może być nawet jeszcze w tym roku, w zależności od decyzji KNF. Będą to standardowe obligacje o zmiennym oprocentowaniu" - powiedział Smorszczewski podczas konferencji prasowej.

Prospekt został już złożony w KNF. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)