Zysk operacyjny wyniósł 7,14 mln euro wobec 7,38 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,34 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 89,37 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 16,55 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,83 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 695,8 mln euro w porównaniu z 279,29 mln euro rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów znormalizowana EBITDA Grupy (skorygowana o czynniki jednorazowe) istotnie wzrosła - o 12,9%, do poziomu 108,4 mln EUR. Marża EBITDA wzrosła do 14,9% przychodów i była wyższa od naszych oczekiwań. Grupa realizuje założone cele zgodnie z planem. W całym roku oczekujemy co najmniej niskiego, dwucyfrowego wzrostu na poziomie EBITDA" - napisał prezes Michael Wolff w liście dołączonym do raportu.

Wskazał, że na wyniki wypracowane w okresie 9 miesięcy wpłynęło kilka czynników jednorazowych: koszty związane z re-IPO (10,2 mln euro), rezerwy na procesy reorganizacji prowadzonej w grupie (7,3 mln euro) - odejście 150 pracowników umysłowych ze spółek niemieckich w latach 2017-2018 - oraz rezerwa zawiązana w związku z prowadzonym postępowaniem antymonopolowym (3,8 mln euro).

"Rezultat, tj. potencjalne koszty, które mogą powstać w związku z roszczeniami antymonopolowymi ani kwoty odszkodowań, jakie mogą być dochodzone, nie zostały jeszcze oszacowane. Trzeci kwartał 2016 r. postrzegamy jako ostatni kwartał nadzwyczajnych zdarzeń jednorazowych" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 82,55 mln zł wobec 62,77 mln zł zysku rok wcześniej.

30 września 2016 r. Pfleiderer Grajewo S.A. zmieniła nazwę, pod którą prowadzi działalność, na Pfleiderer Group S.A. Jednocześnie siedziba spółki została przeniesiona z Grajewa do Wrocławia.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)