"Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 445,3 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 675 mln zł
łącznie: 3 129,3 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 12 628,8 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 46 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Po bardzo dobrym wrześniu, październik przyniósł niższe przyrosty aktywów funduszy detalicznych, ale również można określić ten miesiąc jako udany ze względu na napływy do funduszy absolute return. Na koniec października aktywa funduszy detalicznych wyniosły 3,1 mld zł i był to poziom wyższy o 214 mln zł od poziomu aktywów z końca I półrocza 2016. Ze względu na wymagającą sytuację, jaka utrzymuje się na rynku od kilku kwartałów, naszym priorytetem pozostaje rozwój oferty funduszy typu absolute return, w tym strategii global macro - pod tym kątem wzmacnialiśmy ostatnio zespół naszych specjalistów. I to właśnie fundusze z tej grupy cieszyły się największym zainteresowaniem naszych klientów w październiku - 33 mln zł nowych środków klienci wpłacili do Multiasset FIZ, 12 mln zł do Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ" - powiedział prezes Skarbiec Holding Marek Rybiec, cytowany w komunikacie.

Według stanu na dzień 31 października 2016 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 16 funduszami dedykowanymi, podano także.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

(ISBnews)