Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016 r. nastąpi 14 listopada 2016 r.

"Zarząd emitenta, na bazie posiadanych danych finansowych za trzeci kwartał b.r. oraz informacji na temat projektów przewidzianych do realizacji w czwartym kwartale 2016 r., przewiduje, że skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2016 będą znacząco niższe od wyników roku 2015, przy czym obecnie zarząd oczekuje, że skonsolidowany roczny wynik na działalności operacyjnej będzie dodatni" – czytamy w komunikacie.

Głównymi powodami pogorszenia wyników działalności i ich perspektyw w czwartym kwartale b.r. jest ograniczenie zamówień ze strony większości obsługiwanych spółek Skarbu Państwa w Segmencie Agencyjnym, wolniejszy od przewidywanego rozwój biznesu w Segmencie Mediowym oraz niespodziewane negatywne zmiany w planowanych już realizacjach projektów w czwartym kwartale b.r., podano w informacji.

W związku z pogorszeniem wyników, zarząd podjął szereg działań restrukturyzacyjnych mających na celu zmniejszenia bazy kosztów stałych w kolejnych kwartałach i poprawę wyników w roku 2017, stwierdzono również.

Grupa K2 Internet działa w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku.

(ISBnews)