Strata operacyjna wyniosła 76,85 mln zł wobec 4,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata z inwestycji sięgnęła 75,93 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 32 mln zł straty netto w porównaniu z 105,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy stracie z inwestycji w wysokości 29,67 mln zł w porównaniu z 118,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wyniki finansowe spółki są przede wszystkim pochodną zmian wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych oraz spadku wyceny posiadanego pakietu akcji PEM. Strata netto została wygenerowana przede wszystkim na spadku wartości CI Funduszu MCI.EuroVentures (o 33 mln zł) oraz spadku wyceny akcji PEM (o 15,9 mln zł), skompensowana wzrostem wartości CI Funduszu MCI.TechVentures (o 22 mln zł) - uwzględniając odpowiedni procentowy udział MCI w poszczególnych funduszach" - czytamy w komunikacie.

"Od początku roku do 30 września fundusze, których certyfikaty posiada MCI, zainwestowały ponad 325 mln zł w spółki polskie i zagraniczne. Nasze aktywa w przeliczeniu na jedną akcje, choć niższe niż w poprzednim kwartale i na koniec 2015 r., w ujęciu długoterminowym znajdują się w trendzie wzrostowym. W czasie ostatnich 3 lat ich wartość wzrosła o ponad 50%, co tylko potwierdza, jak istotnie zwiększyła się skala działalności MCI. Mimo to akcje MCI nadal notowane są z istotnym dyskontem, które obecnie wynosi ponad 40%. Stąd decyzja, by znacząco zwiększyć skup akcji z poziomu 30 mln zł do 100 mln zł" - powiedział prezes MCI Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Wartość aktywów MCI na koniec września 2016 r. wynosiła 1,359 mld zł. Wskaźnik aktywów netto na akcję na koniec września wyniósł 18,01 zł w porównaniu do 18,69 zł na koniec 2015 r. i 18,15 zł na koniec września 2015 r.

"W portfelach MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures, czyli największych funduszach, których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI, znajdują się spółki o istotnym potencjalne wzrostu. W czasie ostatnich 12 miesięcy do portfela MCI.EuroVentures dołączyły spółki Mobiltek/Dotpay, eCard i ATM. Każda z nich realizuje swoją strategię wzrostu i umacnia się na rynku" - czytamy dalej.

"Znaczna część portfolio MCI.EuroVentures jest dopiero na początku drogi budowania wartości. Wpływ wycen tych spółek na wartość certyfikatów inwestycyjnych i wyniki MCI należy analizować w perspektywę kilku najbliższych lat, w których uwidocznią się pierwsze efekty aktywnego budowania ich wartości. Portfel MCI.TechVentures składa się w części ze spółek będących już silnymi regionalnymi czempionami (Frisco.pl, morele.net, Pigu.lt, Travelata.ru), a w części z kandydatów na czempionów europejskich i globalnych. Do tej drugiej kategorii zalicza się Gett, iZettle, Azimo czy Windeln.de" - dodał prezes MCI Capital.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)