Strata operacyjna wyniosła 2,5 mln zł wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,51 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 42,98 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 11,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,69 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 156,48 mln zł w porównaniu z 138,42 mln zł rok wcześniej.

"Według zarządu spółki, wyniki 3 kwartału b.r. nie są zadowalające. W III kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa Monnari Trade S.A. kontynuowała wzrostowy trend sprzedaży w stosunku do lat ubiegłych, jednak przychody zwiększyły się o 8,21% osiągając poziom 46 508 tys. zł czyli poniżej przyrostu powierzchni sprzedaży (o 22,4 %). Na wynik ten wpłynęło kilka wewnętrznych czynników, które na moment przekazania niniejszego sprawozdania, zarząd spółki ocenia jako znaczące:
* Słabsza od zakładanej sprzedaż w nowych lokalizacjach tj. otwartych w 2015 I 2016 r.
* Niekompletna kolekcja w salonach we wrześniu b.r. spowodowana niewystarczającą efektywnością procesów logistycznych w grupie;
* Ostrożniejsza polityka przecen w celu obrony marży brutto na sprzedaży" - czytamy w raporcie.

Jednocześnie okres III kwartału w branży odzieżowej tradycyjnie należy do mniej udanych okresów sprzedażowych - wyprzedaże w lipcu i sierpniu, co przekłada się na spadek marży, podkreśliła spółka.

"W bieżącym roku czynnik sezonowości szczególnie mocno dał się odczuć w prowadzonej przez Grupę Monnari działalności. Presja ceny zakupu kolekcji zimowej (dużo droższej od pozostałych sezonów) w dolarach, jak również wyprzedaż kolekcji letniej, spowodowały znaczne obniżenie marży brutto na sprzedaży do poziomu 48,1%, co przełożyło się na słaby wynik na działalności operacyjnej, który wyniósł - 2 498 tys. zł wobec zysku na poziomie 501 tys. zł w III kwartale ub.r. W omawianym okresie miało miejsce zdarzenie jednorazowe - zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1,4 mln zł (przychody finansowe), co wpłynęło na zmniejszenie straty netto do poziomu 563 tys. zł" - czytamy dalej.

Zarząd zapowiedział też, że będzie dążył do poprawy procesów logistycznych, przede wszystkim poprzez budowę własnego magazynu
w 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 3,67 mln zł wobec 11,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,7 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)