Strata operacyjna wyniosła 33,16 mln zł wobec 11,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 237,02 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 358,93 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 65,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,06 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 956,07 mln zł w porównaniu z 1 149,04 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów developerskich.