Strata brutto na sprzedaży wyniosła 1,51 mln zł wobec 1,92 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 76 tys. zł w III kw. 2016 r. wobec 1 tys. zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 56,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 155,66 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 173 tys. zł w porównaniu z 2 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 10,47 mln zł wobec 75,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)