"W związku z zawarciem ugody dotyczącej rozliczeń, pomiędzy Skarbem Państwa i NCSR z Zurich Insurance plc (Niederlassung für Deutschland 'Zurich') nastąpiło wydanie z depozytu notarialnego oświadczeń wzajemnych o zrzeczeniu się roszczeń związanych z budową wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – czytamy w komunikacie.

Oznacza to, iż oświadczenia wywołują wszystkie skutki prawne, tj. Skarb Państwa i spółka oraz inne zaangażowane podmioty zrzekają się wzajemnie roszczeń wynikających z realizacji inwestycji Stadion Narodowy w Warszawie, zaznaczono w informacji.

"Wszystkie postępowania sądowe, w tym również w ramach prowadzonych postępowań upadłościowych zostaną umorzone w związku z cofnięciem powództw lub wniosków i ww. zrzeczeniem się roszczeń" – czytamy dalej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)