Jak podkreślił zarządca infrastruktury kolejowej jest to kolejna podpisana zgodnie z planem umowa inwestycyjna z wykorzystaniem środków UE, która ułatwi podróże aglomeracyjne, regionalne i dalekobieżne.

Według cytowanego w komunikacie Ireneusza Merchela, prezesa PKP PLK, realizacja tego projektu nie tylko skróci podróż z Katowic do Krakowa, ale także znacznie poprawi komunikację w aglomeracji krakowskiej.

„W obecnej perspektywie PKP PLK szczególną wagę przywiązują do wzmocnienia kolejowego transportu w aglomeracjach. Nasze inwestycje przekraczają 2 mld zł tylko w stolicy Małopolski, a podobne zadania usprawnią podróże także w Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie” - zaznaczył prezes.

Na modernizowanym odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy wymienionych zostanie ponad 17 km torów i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wyremontowane będą perony i urządzenia obsługi podróżnych. Powstanie też nowy przystanek Kraków - Bronowice w rejonie ul. Armii Krajowej. W ramach inwestycji przebudowanych będzie pięć wiaduktów kolejowych, a także zbudowany nowy - zastępujący ruchliwy przejazd drogowy na poziomie szyn przy ul. Rydla.

Rozpoczęcie prac planowane jest pod koniec tego roku, a ich zakończenie w 2018 r. Koszt inwestycji realizowanej w ramach unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” wynosi ok. 304 mln zł brutto. Zakończenie modernizacji całego odcinka Katowice – Kraków planowane jest w 2020 r.

Linia Katowice – Kraków to odcinek międzynarodowego korytarza kolejowego E30, prowadzącego od Dolnego Śląska przez Górny Śląsk, Małopolskę po Podkarpacie. Łączy ona najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski oraz Niemcy, Polskę i Ukrainę. (PAP)