"Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez spółkę to 300 000 sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 2,70 zł za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w II transzy skupu uprawniają do 300 000 głosów, stanowią 0,90 % kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 0,90% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu" – czytamy w komunikacie.

IMS tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)