Sygnity pozwało Skarb Państwa - CSIOZ o zapłatę 48,6 mln zł z odsetkamiWarszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Sygnity wystąpiło do sądu okręgowego w Warszawie o zapłatę kwoty ok. 48,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przeciwko Skarbowi Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ, zamawiający), podała spółka.

"Roszczenie spółki wynika z umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2012 r. pomiędzy spółką, a zamawiającym, której przedmiotem było zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny podsystemów: Hurtownia Danych oraz Podsystem Wykrywania Nadużyć w ramach Projektu 'Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych' [...] Spółka domaga się trzech świadczeń pieniężnych z tytułu: (i) wynagrodzenia za prace wykonane i przedstawione do odbioru, których to prac zamawiający nie odebrał, (ii) pozostającej do zapłaty części wynagrodzenia za wykonane przez spółkę produkty, (iii) wynagrodzenia za usługi szkoleniowe, niezrealizowane z przyczyn dotyczących zamawiającego pomimo gotowości Sygnity" - czytamy w komunikacie.

Spółka stoi na stanowisku, iż prawidłowo zrealizowała wszystkie produkty, do których wykonania była zobowiązana zgodnie z zapisami umowy, a zamawiający nie odebrał ich pomimo pozytywnego zakończenia testów akceptacyjnych, natomiast niewykonanie pozostałej części przedmiotu umowy przez Sygnity spowodowane zostało przyczynami leżącymi po stronie zamawiającego, w związku z czym Sygnity uprawniona jest do uzyskania całości wynagrodzenia za dostarczone produkty oraz gotowość do wykonania pozostałych usług w ramach umowy, wyjaśniono także.

"Wobec wskazanych wyżej okoliczności, spółka uznaje swoje roszczenie za zasadne" - podsumowano.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)