Zysk netto z dz. kont. Arctic Paper spadł r: r do 25,63 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Arctic Paper odnotowało 25,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 32,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,52 mln zł wobec 48,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 70,78 mln zł wobec 76,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 735,87 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 759,98 mln zł rok wcześniej.

"Osłabienie wyników Arctic Paper w III kwartale było przede wszystkim efektem dalszego wzrostu cen celulozy, który nie został jeszcze w pełni skompensowany przez podwyżki cen papieru. Na wynik wpływ miało także planowe wstrzymanie produkcji w zakładzie w zakładzie Arctic Paper Kostrzyn na 12 dni w lipcu tego roku, związane z prowadzonym procesem inwestycyjnym , którego celem jest zwiększenie efektywności tego zakładu" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 75,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 69,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 212,86 mln zł w porównaniu z 2 259,81 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2017 r. wynik EBITDA wyniósł 210,84 mln zł (wobec 211,22 mln zł rok wcześniej), a zysk operacyjny sięgnął 115,66 mln zł (wobec odpowiednio 123,12 mln zł).

"W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2 212 855 tys. zł (sprzedaż papieru: 1 630 568 tys. zł, sprzedaż celulozy: 582 287 tys. zł) w porównaniu do 2.259.806 tys. zł (sprzedaż papieru: 1 698 689 tys. zł, sprzedaż celulozy: 561 117 tys. zł) osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 5,65 mln zł wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)