Poniżej szczegóły:

II 2020
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 17 875 7,2 12,5
Mieszkania oddane do użytkowania 16 050 6,6 -7,8
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 18 920 12,3 3,0
I-II 2020
liczba rdr (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 33 766 12,1
Mieszkania oddane do użytkowania 33 459 3,3
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 37 290 -0,5

(PAP Biznes)