Na terenie Elektrowni Dolna Odra należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w 2021 r. powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda - poinformowała w czwartek Sandra Apanasionek z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Na początku czerwca oddział uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę.

Energia pozyskana z instalacji pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 1,5 tys. gospodarstw domowych.

Przekazanie do eksploatacji dwóch instalacji fotowoltaicznych wraz z dostarczeniem pierwszej energii elektrycznej do sieci zaplanowane jest w trzecim kwartale przyszłego roku.

Przedsięwzięcie realizowany przez Elektrownię Dolna Odra, przy współpracy z PGE Energia Odnawialna, to element szerokiego programu Grupy Kapitałowej PGE, którego strategicznym celem jest zapewnienie Grupie pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce – podała Apanasionek.

Z jej informacji wynika, że PGE dąży do uzyskania 25 proc. udziału w segmencie instalacji fotowoltaicznych w kraju, co przy aktualnych założeniach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oznacza wybudowanie instalacji o mocy ok. 2,5 GW i produkcji około 2,5 TWh energii elektrycznej w 2030 r.

Reklama

Program Grupy Kapitałowej PGE zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznych na gruntach w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów należących do Grupy PGE.

"Energia uzyskana ze źródeł odnawialnych przyniesie przede wszystkim korzyści środowiskowe, a ponadto pozwoli na redukcję kosztów eksploatacji, w tym kosztów paliwa i uprawnień do emisji dwutlenku węgla" – podkreśla cytowana w informacji prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska.

Spółka PGE GiEK stara się o dofinansowanie projektu dedykowanego inwestycjom, które w największym stopniu zwiększą produkcję energii z odnawialnych źródeł energii. Wniosek w tej sprawie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. W czwartym kwartale spółka planuje przystąpić do organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki aukcji OZE na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Zespół Elektrowni Dolna Odra będzie pierwszym oddziałem spółki PGE GiEK, na terenie którego zbudowana zostanie farma słoneczna. W listopadzie 2019 r. spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialnej ok. 100 hektarów gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. Ma tam powstać jedna z największych w kraju instalacji fotowoltaiczna, której produkcja ma wystarczyć na pokrycie potrzeb energetycznych niemal 30 tys. gospodarstw domowych.

"W samym kompleksie bełchatowskim planujemy przeznaczyć w sumie cztery lokalizacje pod budowę farm fotowoltaicznych. Budowa takich instalacji planowana jest również na terenach Elektrowni Opole" – powiedziała Czemiel-Grzybowska. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński

res/ pad/